LIONSGATE+

Användarvillkor

*VIKTIG INFORMATION*

VÄNLIGEN LÄS DENNA INFORMATION INNAN DU GÅR VIDARE TILL RESTEN AV ANVÄNDARVILLKOREN

Allt innehåll i Användarvillkoren är av betydelse och bör läsas av dig, men vi vill uppmärksamma dig särskilt på följande avsnitt och de viktiga villkor som de innehåller. Innehållet i dessa avsnitt kan särskilt komma att påverka dina rättigheter. Du behöver dock läsa avsnitten i sin helhet och inte lita på de kortfattade sammanfattningarna nedan:

 • Du ingår ett rättsligt bindande avtal: Genom att använda Lionsgate+ Tjänster (definierade i avsnitt 3 nedan) och, där så är fallet, genom registrering av ett Användarkonto (definierat i avsnitt 7 nedan), kommer du att ingå ett rättsligt bindande avtal med oss. Vänligen läs avsnitt 2 noggrant.
 • Vi kan komma att göra ändringar: Vi kan från tid till annan komma att göra ändringar i Användarvillkoren, vår prissättning eller Lionsgate+ Tjänster. Vänligen läs avsnitt 5, 6 och 10 noggrant.
 • Du måste uppfylla vissa krav för att kunna använda Lionsgate+ Tjänster: Du måste vara 18 år eller äldre, bo i Sverige och uppfylla andra kriterier för att kunna använda Lionsgate+ Tjänster. Vänligen läs avsnitt 7 noggrant.
 • Under vissa omständigheter kan vårt ansvar gentemot dig begränsas eller falla bort: När du använder Lionsgate+ Tjänster, är det viktigt att du förstår vad vi är ansvariga för, när det förekommer begränsningar i vårt ansvar (och vilka de begränsningarna är), och vad vi inte är ansvariga för. Vänligen läs avsnitt 8, 14 och 25.
 • Abonnemangsavgifter (definierade i avsnitt 9 nedan) kommer att debiteras tills du säger upp Abonnemanget (definierat i avsnitt 7 nedan): Din första avgift kommer vanligtvis att debiteras på den dag som du startar ditt Abonnemang (förutom vid ett Provabonnemang – se avsnitt 13 nedan) och därefter regelbundet tills du säger upp ditt Abonnemang. Vänligen läs avsnitt 9 noggrant.
 • Provabonnemang (definierade i avsnitt 13) kommer att övergå till Abonnemang som du behöver betala för, om inte uppsägning sker av dig före utgången av perioden för Provabonnemanget. Om du inte säger upp ett Provabonnemang innan det upphör, kommer Abonnemangsavgiften att debiteras via din Betalningsmetod när perioden för Provabonnemanget upphör. Vänligen läs avsnitt 13 noggrant.
 • Vi kan avsluta dina rättigheter enligt Användarvillkoren: Under vissa omständigheter kommer vi att ha rätt att avsluta dina rättigheter enligt Användarvillkoren utan återbetalning. Vänligen läs avsnitt 16 noggrant.
 • Vi kan använda dina Bidrag som användare: Vi kommer att ha rätt att använda Bidrag från användare (definierade i avsnitt 18) för kommersiella eller andra syften, och du är ansvarig för allt material som du delar via Lionsgate+ Tjänster. Vänligen läs avsnitt 18 noggrant.
 • Vi tillåter inte vissa slags beteenden: Du får endast använda Lionsgate+ Tjänster för personliga, lagliga och tillåtna syften, och genom att använda Lionsgate+ Tjänster gör du vissa åtaganden gentemot oss. Vänligen läs avsnitt 21 och 22 noggrant.
 1. Vilka vi är

Vi är StarzPlay Direct UK Limited och har följande adress: 45 Mortimer Street, London, W1W 8HJ, Storbritannien ("Starz", "oss", "vår" eller "vi").

 1. Användarvillkoren

Användarvillkoren reglerar förhållandet mellan dig och oss när du går in på eller använder Lionsgate+ abonnemangstjänst ("Tjänsten"), den hemsida som finns på https://www.lionsgateplus.com/se/sv och https://www.lionsgateplus.com/se/en och som är relaterad till Tjänsten ("Hemsidan"), någon av de mobil- och/eller smart-TV-applikationer som är relaterade till Tjänsten ("Apparna") och/eller någon av de funktioner eller något av det nedladdningsbara material som görs tillgängliga genom eller som interagerar med Tjänsten eller Hemsidan ("Funktionerna").

Vänligen läs Användarvillkoren noggrant. Genom att använda Tjänsten, Hemsidan, Apparna och/eller Funktionerna eller (där så är fallet) genom att klicka på "Acceptera" "Fortsätt" eller annan industristandardmekanism när du prenumererar/registrerar dig godkänner du dessa användarvillkor

, vilka utgör ett bindande avtal mellan dig och oss. Om du inte godkänner villkoren, får du inte använda Lionsgate+ Tjänster.

 1. Terminologi

I Användarvillkoren kommer du att se ord och fraser som inleds med en versal. Dessa ord och fraser är definierade begrepp – detta innebär att de har en särskild betydelse. Första gången som en definition används kommer den att användas inom citattecken och med fett typsnitt (till exempel där vi har definierat ”Tjänsten”, ”Hemsidan”, ”Apparna” och ”Funktionerna” i avsnitt 2 ovan).

I Användarvillkoren gäller också:

 • När vi vill hänvisa till Tjänsten, Hemsidan, Apparna och Funktionerna tillsammans kommer vi att benämna dessa "Lionsgate+ Tjänster".

 • I övriga fall kommer vi att hänvisa till de olika delarna individuellt och då använda de enskilda definierade begreppen.

 1. Andra viktiga policyer/villkor

Vår integritetspolicy https://www.lionsgateplus.com/se/sv/privacy ("Integritetspolicyn") innehåller de villkor som gäller för vår behandling av de personuppgifter som vi samlar in från dig och som du tillhandahåller oss via Lionsgate+ Tjänster. Den innehåller också vår policy för cookies (kakor).

Om du går in på Lionsgate+ Tjänster via en behörig tredjepartsleverantör av Tjänster ("Distributör"), kan det finnas separata användarvillkor som gäller för användningen av den Distributörens plattform, tjänster eller applikationer. Vi har ingen kännedom om eller kontroll över dessa Distributörens villkor, och du godkänner dem på egen risk. Våra Användarvillkor kommer emellertid fortfarande att gälla för din användning av Lionsgate+ Tjänster.

 1. Ändringar i Användarvillkoren

Vi kan från tid till annan komma att göra ändringar i Användarvillkoren av olika skäl, däribland för att säkerställa att vi fortsätter att följa tillämpliga lagar och förordningar och för att säkerställa att vi ständigt förbättrar din upplevelse när du använder Lionsgate+ Tjänster.

Dagen för den senaste ändringen av Användarvillkorenen finns angiven överst i Användarvillkoren.

Vi rekommenderar att du går igenom Användarvillkoren från tid till annan så att du får kännedom om eventuella ändringar. Innan vi gör några väsentliga ändringar i Användarvillkoren, kommer vi dock att meddela dig i förväg genom att lägga upp de uppdaterade Användarvillkoren i Tjänsten, och vi kan också komma att meddela dig direkt via den e-postadress som du har angivit (där så är fallet). Din fortsatta användning av Lionsgate+ Tjänster efter det att eventuella ändringarna har gjorts och (om de är väsentliga) har meddelats kommer att anses utgöra ett godkännande av dessa ändringar och ett medgivande från dig till att vara bunden av dem.

Om du inte godkänner eventuella ändringar i Användarvillkoren, bör du inte fortsätta att använda Lionsgate+ Tjänster. Kom ihåg att du kan säga upp Abonnemanget (enligt definitionen i avsnitt 7 nedan) när du vill, om du inte godkänner eventuella nya Användarvillkor (eller av något annat skäl) – se avsnitt 11 nedan.

 1. Ändringar i Lionsgate+ Tjänster

Starz förbehåller sig rätten att när som helst ändra, upphöra med, förbättra, lägga till eller ta bort någon del av Lionsgate+ Tjänster. Vi kommer att meddela dig om eventuella väsentliga ändringar i Lionsgate+ Tjänster eller vår förmåga att tillhandahålla din tillgång till dem. Om du inte godkänner de ändringar som vi har gjort, kan du säga upp ditt Abonnemang – se avsnitt 11 nedan. Din fortsatta användning av Lionsgate+ Tjänster efter det att vi har gjort ändringar och (där så är fallet) har meddelat dig om sådana ändringar kommer att betraktas som ett godkännande från dig av de gjorda ändringarna.

Starz får kontrollera det högsta antalet samtidiga streamningar per Användarkonto (för allt innehåll i Tjänsten) oavsett det antal enheter som Tjänsten är tillgänglig på. Starz får när som helst, och efter eget gottfinnande, ändra det högsta antalet samtidiga streamningar och/eller registrerade enheter per Användarkonto som du kan använda.

 1. Tillgång till och användning av Lionsgate+ Tjänster

För att kunna använda och ha tillgång till Lionsgate+ Tjänster måste du:

 • var 18 år eller äldre,
 • bo i Sverige ("Tjänsteområdet"),
 • vara abonnent på Tjänsten via Starz eller via en Distributör och ha aktiverat ditt Abonnemang för Tjänsten ("Abonnemang", och "Abonnera" kommer att ha samma innebörd) hos Distributören; samt
 • skapa en registrerad profil hos Starz som är knuten till Tjänsten (din profil tillsammans med ditt Abonnemang kommer att utgöra ditt användarkonto (("Användarkonto")).

Information om de tekniska kraven för att få tillgång till Tjänsten finns på Hemsidan.

 1. Användarkonton

För att kunna använda Lionsgate+ Tjänster behöver du skapa ett Användarkonto. För att göra detta behöver du slutföra en enkel registreringsprocess genom att tillhandahålla viss personlig information (inklusive din e-postadress) och välja ett användarnamn och lösenord för användning i anslutning till ditt Användarkonto. För närmare upplysningar om vår behandling av de personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss, vänligen se vår Integritetspolicy https://www.lionsgateplus.com/se/sv/privacy.

Du får endast skapa ett Användarkonto för dig själv, och inte för någon annan person.

Du ansvarar för all aktivitet som sker via ditt Användarkonto och för att hålla informationen om ditt Användarkonto konfidentiell.

Du samtycker till att du kommer att: (a) inte låta någon annan använda ditt Användarkonto, och (b) omedelbart meddela oss om du får kännedom om någon obehörig användning av ditt Användarkonto. Vi kommer inte att ansvara för några förluster eller skador som uppkommer i samband med obehörig användning eller annat missbruk av ditt Användarkonto (om inte sådan obehörig användning är en följd av vår underlåtenhet att agera med skälig omsorg och skicklighet) eller din underlåtenhet att följa dessa krav.

 1. Betalning

Som en del av processen att starta ett Abonnemang behöver du tillhandahålla ett kreditkort eller någon annan betalningsmetod som är godkänd av Starz eller Distributören ("Betalningsmetod").

Genom att betala med Betalningsmetoden bekräftar du att du är behörig att använda Betalningsmetoden och att det finns tillräckliga medel eller kredit för att täcka de aktuella avgifterna. För närmare upplysningar om vår behandling av de betalningsuppgifter som du tillhandahåller oss, vänligen se vår Integritetspolicy https://www.lionsgateplus.com/se/sv/privacy.

Genom att registrera en Betalningsmetod hos Starz eller en Distributör samtycker du till att betala den aktuella abonnemangsavgiften ("Abonnemangsavgiften") baserad på typen av och längden på det periodiska Abonnemang som du har valt.

Den första Abonnemangsavgiften kommer vanligtvis att debiteras på den dag som du startar ditt Abonnemang (förutom vid ett Provabonnemang – se avsnitt 13 nedan) och därefter regelbundet tills du säger upp ditt Abonnemang.

Vi kan komma att verifiera din Betalningsmetod i avvaktan på att ditt Abonnemang startar, liksom att verifiera den så snart du har skapat ett Användarkonto under ett Provabonnemang. I vissa fall kan ditt befintliga tillgodohavande eller kreditgräns reduceras för att återspegla godkännandet under Provabonnemanget. Alla betalningar som görs till Distributörer behandlas och styrs, när det gäller faktureringsperioder, av den aktuella Distributören. Vi ber dig därför att noggrant gå igenom den aktuella Distributörens regler för betalning och fakturering innan du tecknar ditt Abonnemang.

För vissa Betalningsmetoder kan utfärdaren ta ut vissa avgifter, såsom avgifter för utlandsbetalningar eller andra avgifter knutna till behandlingen av din Betalningsmetod. Hör efter med utfärdaren av din valda Betalningsmetod för närmare upplysningar.

Om du inte betalar Abonnemangsavgiften i tid, förbehåller sig var och en av Distributören (där så är fallet) och Starz rätten att tillfälligt stänga av ditt Användarkonto och din tillgång till Tjänsten till dess att full betalning av den utestående Abonnemangsavgiften har skett. Om något belopp kvarstår obetalt även efter det att vi har meddelat dig om detta, har vi rätt att avsluta dina rättigheter enligt Användarvillkoren – se avsnitt 16 nedan.

 1. Prissättning

Information om Abonnemangsavgiften finns på därför avsedda sidor på Hemsidan/Apparna. Vi kan från tid till annan ändra den Abonnemangsavgift som ska betalas för tillgång till Tjänsterna. Om vi gör detta, kommer vi att låta dig veta detta i förväg genom att kontakta dig via den e-postadress som du har tillhandahållit oss och/eller genom att uppdatera de berörda sidorna på Hemsidan och i Apparna.

För alla höjningar av Abonnemangsavgifterna kommer vi att sträva efter att ge dig åtminstone trettio dagars varsel. En eventuell höjning av Abonnemangsavgifterna kommer inte att gälla för den innevarande perioden (dvs. året eller månaden) för ditt Abonnemang. Om du inte godkänner en höjning av Abonnemangsavgiften, kom ihåg att du alltid kan säga upp ditt Abonnemang innan din nästa period för Abonnemanget startar – se avsnitt 11 nedan. Om du inte säger upp ditt Abonnemang efter att ha fått ett meddelande om en ändring i Abonnemangsavgiften och innan ändringen träder i kraft, kommer du att debiteras den nya Abonnemangsavgiften från och med det datum då nästa period för Abonnemanget startar.

 1. Uppsägning av ditt Abonnemang

Du har rätt att säga upp ditt Abonnemang när du vill:

 • Via Hemsidan/Apparna om du har Abonnerat på Lionsgate+ Tjänster direkt från oss, eller
 • Via din Distributör om du har Abonnerat på våra tjänster via en sådan Distributör.

För att säga upp via Hemsidan eller Apparna, gå till ”Inställningar”-sidan för Tjänsten och följ anvisningarna på skärmen. För uppsägning via en Distributör, vänligen följ Distributörens anvisningar.

Om du säger upp ditt Abonnemang, kommer uppsägningen att träda i kraft vid slutet av den då pågående period för Abonnemanget som du har betalat för. Du kommer att fortsätta att ha tillgång till Lionsgate+ Tjänster ända fram till den tidpunkten.

Förutom i enlighet med vad som uttryckligen anges i Användarvillkoren eller vad som krävs enligt lag tillhandahåller vi inte kredit, återbetalning eller uppdelad betalning för Abonnemang som har sagts upp.

 1. Ångerrätt

Du har en lagenlig rätt att ångra dig och inte fullfölja Abonnemanget när som helst inom en period om 14 dagar från den dag du ingår ditt avtal med oss – detta kommer vanligtvis att vara den dag då du gör din första betalning ("Ångerperioden"). OM EMELLERTID:

 • du har börjat streama något innehåll som är tillgängligt via Lionsgate+ Tjänster inom Ångerperioden, och
 • du i samband med att du tecknade dig för Abonnemanget samtyckte till att ditt Abonnemang startade inom Ångerperioden och bekräftade att du skulle förverka din lagenliga ångerrätt om du började streama något innehåll inom Ångerperioden,

då är din lagenliga rätt att ångra dig förverkad (men kom ihåg att du fortfarande kan säga upp ditt Abonnemang när som helst i enlighet med avsnitt 11 ovan).

Om du vill utnyttja din lagenliga rätt att säga upp ditt Abonnemang under Ångerperioden, vänligen låt oss då veta detta genom att du använder detta formulär.

Om du utnyttjar din lagenliga ångerrätt och inte har tagit del av något innehåll från Starz inom Ångerperioden, kommer vi att återbetala den Abonnemangsavgift som du har betalat med den metod som du använde för betalningen inom 14 dagar efter det att du har meddelat oss om uppsägningen.

 1. Provabonnemang

Tjänsten kan i vissa fall göras tillgänglig för dig kostnadsfritt på prov under en begränsad tid ("Provabonnemang"). Längden på den kostnadsfria provperioden för ditt abonnemang kommer att specificeras i samband med att det tecknas.

Om inget annat anges i de särskilda villkoren för ett erbjudande om Provabonnemang, är Provabonnemang begränsade till ett per person. Du får inte registrera flera Användarkonton – genom att använda flera namn, adresser, e-postadresser eller på andra sätt – för att dra fördel av ett Provabonnemang (eller något annat reklamerbjudande) fler än en gång. Varje sådant förfarande kommer att utgöra ett brott mot Användarvillkoren. Rätten att ta del av ett kostnadsfritt prov bestäms av Starz efter eget gottfinnande, och vi får begränsa denna rätt och längden på provperioden.

När du tecknar dig för ett Provabonnemang, måste du tillhandahålla Starz eller Distributören en giltig Betalningsmetod i enlighet med vad som beskrivs i avsnitt 9 ovan. Om du inte säger upp Provabonnemanget innan det upphör, kommer Abonnemangsavgiften för Tjänsten att debiteras via din Betalningsmetod när Provabonnemanget upphör.

 1. Föräldrakontroll; innehåll

Du får inte Abonnera på Lionsgate+ Tjänster om du inte är 18 år eller äldre.

Merparten av allt innehåll som är tillgängligt via Lionsgate+ Tjänster är klassificerad enligt riktlinjer som har fastställts av Statens Medieråd (t.ex. Barntillåten, 7, 11, 15). Visst innehåll kan dock sakna klassificering och kan innehålla grafiskt våld, sexuellt innehåll och vuxenanpassade ämnen. Sådant innehåll kanske inte är lämpligt för alla tittare.

Det går att få tillgång till föräldrakontroll ("Föräldrakontroll") för Tjänsten på ett av följande två sätt:

 • Om du Abonnerar på Lionsgate+ Tjänster direkt från oss, kommer du att kunna ställa in inställningarna för Föräldrakontroll i samband med att Användarkontot skapas eller genom att gå in på Användarkontot. Föräldrakontroll ger dig möjlighet att sätta en högsta gräns för film- och TV-klassificering för Användarkontot. Vänligen notera att ändringar i Föräldrakontrollen kanske inte slår igenom omedelbart och att det under vissa perioder kan ske en viss fördröjning innan nya inställningar slår igenom.

 • Om du Abonnerar på Lionsgate+ Tjänster via en Distributör och din Distributör vidarebefordrar dina inställningar för Föräldrakontroll som ett led i verifieringsprocessen för Tjänsten, kan Föräldrakontroll (och eventuella ändringar som du gör i denna) hanteras via din Distributör.

Om du tar del av vuxenanpassat innehåll i Tjänsten, godkänner du att du kan bli exponerad för visuella bilder och ljud som återger nakenhet och sexuella aktiviteter eller som på något annat sätt är sexuella, erotiska eller grafiska till sin natur och som kan innehålla våld och vuxenanpassat språkbruk. Det är ditt ansvar att bestämma vilket innehåll som uppfyller dina krav.

Det är ditt ansvar att gå igenom och bevaka de begränsningar som gäller för att få tillgång och som är förknippade med varje del av det innehåll som är tillgängligt via Tjänsten. Starz och dess Distributörer tar inget ansvar för de begränsningar som gäller för att få tillgång eller utgången av tillgänglighetsperioder. Starz förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande stänga ned tillgången till innehåll när som helst och lämnar inga garantier för att de begränsningar som gäller för att få tillgång och som specificeras för varje innehåll alltid kommer att vara kompletta, aktuella eller korrekta.

 1. Serviceuppdateringar; mjukvara

Genom att använda Lionsgate+ Tjänster godkänner du att, utan förvarning eller påminnelser, ta emot uppdaterade versioner av Lionsgate+ Tjänster och relaterad tredjeparts mjukvara.

 1. Avslut av dina rättigheter enligt Användarvillkoren

Vi kan avsluta dina rättigheter enligt Användarvillkoren med omedelbar verkan när som helst och utan att återbetala din periodiska Abonnemangsavgift om:

 • du har brutit mot Användarvillkoren på ett väsentligt sätt,

 • om vi har anledning att tro att du har handlat på ett bedrägligt sätt i förhållande till oss eller någon tredje part genom din användning av Lionsgate+ Tjänster eller det innehåll som är tillgängligt via Lionsgate+ Tjänster, eller

 • om Abonnemangsavgiften (eller en del av denna) fortfarande är obetald efter en påminnelse till dig.

Vi kan också stänga av din tillgång till Lionsgate+ Tjänster med omedelbar verkan när som helst, efter att ha meddelat dig i så god tid som möjligt, om vi tvingas att göra detta av tekniska eller operationella skäl utanför vår kontroll. Om vi stänger av din tillgång under sådana omständigheter kommer vi att återbetala den del av din Abonnemangsavgift som står i proportion till den period som du har betalat för men inte haft tillgång till Lionsgate+ Tjänster.

Om vi avslutar dina rättigheter enligt Användarvillkoren, måste du med omedelbar verkan upphöra med alla aktiviteter som du har rätt till enligt Användarvillkoren, inklusive din tillgång till Lionsgate+ Tjänster.

 1. Kontakta oss

Lionsgate+ Tjänster: Om du behöver hjälp med Lionsgate+ Tjänster och inte kan få svar på din fråga via “Frågor och svar”-funktionen för Tjänsten, ber vi dig besöka “Kontakta oss”-funktionen för Tjänsten.

Abonnemangsavgift och Betalningsmetod: För frågor relaterade till din Abonnemangsavgift, Betalningsmetod eller andra ärenden som rör fakturering, vänligen kontakta din Distributör eller om du har Abonnerat direkt via Starz, ber vi dig använda ”Kontakta oss”-funktionen för Tjänsten.

Övriga frågor: För eventuella övriga problem, frågor, klagomål eller angelägenheter, vänligen mejla oss på support@help.lionsgateplus.com.

 1. Användarbidrag

Starz vill gärna höra från sina kunder och välkomnar dina synpunkter på våra produkter och tjänster. Dessa synpunkter bör endast lämnas via någon av de e-postadresser som finns tillgängliga för användarna av Tjänsten och Hemsidan och som tillhandahålls från tid till annan för det syftet.

Starz har rätt att använda alla anmärkningar, förslag, idéer, grafiska innehåll eller annan information som kommuniceras till Starz via Tjänsten och/eller Hemsidan på något sätt (vart och ett benämnt "Bidrag") för alla slags kommersiella eller andra ändamål, utan någon rätt till ersättning till dig eller någon annan som har lämnat Bidraget.

Du bekräftar att du är ansvarig för allt slags material som du skickar in och att du, och inte Starz, har fullt ansvar för Bidraget, inbegripet dess laglighet, pålitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt. Du bekräftar och godkänner att varken Starz eller någon av dess licenstagare, efterträdare eller rättighetsförvärvare varken nu eller i framtiden har något ansvar med avseende på intrång i eller skydd av eventuell upphovsrätt till ditt Bidrag, samt att Starz och dess licenstagare, efterträdare och rättighetsförvärvare inte är ansvariga för förlust, radering, lagringsproblem eller felleverans av återkoppling som har lämnats.

Starz gör normalt inte någon förhandsgranskning, verifiering eller redigering av dina Bidrag. Starz och dess representanter förbehåller sig dock rätten att undersöka eventuella brott mot Användarvillkoren och att vidta lämpliga motåtgärder. Starz har full bestämmanderätt i fråga om upprätthållandet av Användarvillkoren, inbegripet att ge användare en varning för överträdelser, stänga av tillgång tillfälligt eller permanent, radera, bevaka eller redigera eventuella Bidrag eller på något annat sätt förhindra beteenden som inte är förenliga med Användarvillkoren. Du är ansvarig för alla handlingar som har företagits av dig eller någon annan användare av ditt Användarkonto, inbegripet överföring, postande eller annat tillhandahållande av texter, filer, länkar, mjukvara, fotografier, videor, ljud, musik eller annan information eller material till någon del av Lionsgate+ Tjänster.

 1. Konfidentiell information

Du samtycker till att inte försöka få tillgång till eller få tillgång till någon information genom Lionsgate+ Tjänster som inte är relaterad till dig och som du inte i vederbörlig ordning har fått behörighet att ta del av. Du samtycker till att du om du skulle få tillgång till information om en annan fysisk eller juridisk person via Lionsgate+ Tjänster, eller på något annat sätt får information som du inte har behörighet att ta del av via Lionsgate+ Tjänster, eller om du blir medveten om att någon annan har fått tillgång till eller försökt få tillgång till information som den personen inte har behörighet att ta del av via Lionsgate+ Tjänster, ska du omedelbart upphöra med sådan obehörig tillgång (i den utsträckning som det är inom din rimliga kontroll), meddela Starz om den obehöriga tillgången samt i skälig utsträckning biträda Starz med att identifiera och rätta till de förhållanden som möjliggjorde sådan obehörig tillgång. Du ska hemlighålla all information som du får del av om någon annan fysisk eller juridisk person, inte använda denna information, återlämna informationen till Starz omedelbart, inte sprida denna till någon annan fysisk eller juridisk person och inte kopiera eller distribuera den i elektronisk eller annan form.

 1. Immateriella rättigheter

I förhållandet mellan dig och Starz ägs alla delar av Lionsgate+ Tjänster och Innehållet ägs av Starz och/eller dess licensgivare och innehålls- och teknikleverantörer, och är skyddad av tillämplig inhemsk och internationell upphovsrättslig och annan immaterialrättslig lagstiftning.

"Innehållet" betyder: (a) alla rörliga bilder, avbildningar, animeringar, konstverk, kopior eller informationer, och/eller (b) alla andra mänskliga läsbara ljud- och/eller visuella beståndsdelar, oavsett form eller format, som är tillgängliga via Tjänsten, Hemsidan eller Funktionerna.

Alla underliggande patenterbara eller upphovsrättsligt skyddade beståndsdelar (eller beståndsdelar skyddade som företagshemligheter eller på något annat sätt enligt immaterialrättslig lagstiftning) relaterade till Starz Tjänster och/eller Innehållet, däribland källkod, skript, objektkod, mjukvara, protokoll, algoritmer, datorprogram, data och andra uppsättningar av uttalanden och instruktioner som ingår i och/eller används för att leverera Lionsgate+ Tjänster och/eller Innehållet, kommer att anses som Starz egendom ("Starz IP").

LIONSGATE+ och alla relaterade registrerade och oregistrerade varumärken och kännetecken ("Varumärken") ägs av Lionsgate Entertainment Corp. och licensierad till Starz. Vissa märken, logotyper, namn eller bilder som har införlivats av Starz Entertainment, LLC i Tjänsten, Hemsidan, Innehållet och Funktionerna är också skyddade som registrerade eller oregistrerade varumärken, företagsnamn och/eller kännetecken. Varumärken får inte användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Starz.

 1. Din rätt att använda/få tillgång till Lionsgate+ Tjänster; och begränsningar

Starz ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar licens att få tillgång till och använda Lionsgate+ Tjänster och Innehållet inom Tjänsteområdet i enlighet med Användarvillkoren.

Du får endast använda Lionsgate+ Tjänster för privata och lagliga ändamål. Du samtycker särskilt, men utan begränsning, till att inte:

 • sälja, återförsälja, låna ut, hyra ut eller på något annat kommersiellt sätt använda Lionsgate+ Tjänster, Innehållet eller något annat material eller information som finns där,
 • av något skäl samla in eller använda någon information, data, listor eller beskrivningar som relaterar till eller härrör från Lionsgate+ Tjänster eller Innehållet,
 • såvida du inte har rätt att göra detta enligt tillämpliga lagenliga undantag, skapa osjälvständiga verk utifrån Lionsgate+ Tjänster eller Innehållet eller något annat material eller information som finns där,
 • ladda ned eller kopiera en tredje parts Användarkontoinformation,
 • använda datautvinning, robotar eller andra datainsamlings- och extraktionsverktyg i förhållande till Lionsgate+ Tjänster eller Innehållet,
 • distribuera, överföra eller posta Innehåll på någon tredje parts hemsida, onlinetjänster eller andra media,
 • modifiera, anpassa eller översätta någon del av Lionsgate+ Tjänster eller Innehållet,
 • förutom i förhållande till underliggande mjukvara i Lionsgate+ Tjänster (beträffande vilken du kan ha vissa begränsade rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, och då endast i den utsträckningen), rekonstruera, dekompilera eller demontera Lionsgate+ Tjänster eller Innehållet, eller på något annat sätt försöka få tillgång till Starz IP,
 • ta bort eller förändra upphovsrätts- eller varumärkesnotiser eller andra notiser om äganderätt som finns i Lionsgate+ Tjänster eller Innehållet,
 • rama in eller använda inramningstekniker för att använda, omgärda eller inkorporera Tjänstens namn, Innehållet eller Funktionerna eller några varumärken, kännetecken, logotyper eller annan information om äganderätt (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) som ägs av Starz och/eller dess närstående bolag eller dotterbolag eller Innehållsleverantörer utan Starz uttryckliga skriftliga tillstånd, eller
 • använda metataggar eller annan “dold text” som använder namnet på Lionsgate+ Tjänster, Innehållet, Starz och/eller dess närstående bolag, dotterbolag eller Innehållsleverantörer eller några andra företagsnamn, varumärken eller upphovsrättsligt skyddade material som relaterar därtill, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Starz.

 1. Dina åtaganden och garantier

Genom att gå in på eller använda Lionsgate+ Tjänster garanterar (dvs. lovar) du att:

 • du är bosatt inom Tjänsteområdet,
 • du är en abonnent med behörighet via Starz eller en Distributör av Tjänsten,
 • du är minst arton (18) år gammal,
 • den information som du tillhandahåller vid registreringen av Användarkontot, och vid annan kommunikation med Starz och/eller i samband med Lionsgate+ Tjänster, är sann, korrekt, komplett och aktuell samt att du samtycker till att uppdatera sådan information vid behov så att den fortsätter att vara aktuell, korrekt och komplett, samt
 • du har läst och samtycker till att följa och vara bunden av Användarvillkoren.

 1. Länkar till och från tredje parts hemsidor

Lionsgate+ Tjänster innehåller och kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Dessa hemsidor är självständiga från oss, och vi lämnar inga garantier i fråga om lagligheten, korrektheten eller kvaliteten avseende sådana tjänster från tredje part. Vi tar heller inte ansvar för deras innehåll, säkerhet, rutiner eller integritetspolicyer.

Du får inte länka till Lionsgate+ Tjänster eller något Innehåll från någon hemsida som tillhör tredje part utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd från Starz.

 1. Tillgänglighet till Lionsgate+ Tjänster

Din tillgång till Lionsgate+ Tjänster kan emellanåt stängas av tillfälligt eller begränsas för att möjliggöra underhåll, reparationer, uppgraderingar eller introduktion av nya funktioner eller tjänster.

 1. Vårt ansvar för förlust eller skada som du har lidit

Detta avsnitt kommer inte, och är inte avsett att, utesluta eller begränsa vårt ansvar för något som skulle vara lagstridigt för oss att utesluta eller begränsa. I synnerhet (men utan begränsning) ska ingenting i Användarvillkoren begränsa vårt ansvar för:

 • dödsfall eller personskada som har orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet hos våra anställda, representanter eller underleverantörer,
 • bedrägeri eller vilseledande uppgifter,
 • eventuella överträdelser av oss av dina lagenliga rättigheter som konsument i förhållande till tillhandahållandet av Lionsgate+ Tjänster, eller
 • eventuellt annat ansvar som det skulle vara lagstridigt för oss att begränsa eller utesluta.

Alltid med förbehåll för det ovanstående gäller att:

 • vi inte är ansvariga för någon skada eller förlust som du har lidit eller åsamkat dig:
 • som inte rimligen kunde förutses av dig och oss vid den tidpunkt då du registrerade dig för ett Användarkonto,
 • som uppstår på grund av eller i samband med din användning av Lionsgate+ Tjänster, inbegripet som ett resultat av fel, tekniska fel, ofullständigheter eller avbrott,
 • som uppstår på grund av ditt brott mot Användarvillkoren, eller
 • som uppstår på grund av dröjsmål eller underlåtenhet att uppfylla våra förpliktelser enligt Användarvillkoren, i den utsträckning som detta beror på force majeure, strejk eller avbrott i inrättningar, nätverk, utrustning, mjukvara, eller någon liknande händelse, i den utsträckning som en sådan händelse är bortom vår rimliga kontroll, och
 • Lionsgate+ Tjänster tillhandahålls “i befintligt skick”, och vi lämnar inga särskilda garantier i förhållande till kvalitet, fullständighet eller korrekthet hos Lionsgate+ Tjänster.

Om vi misslyckas med att följa Användarvillkoren, är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider och som är en förutsebar följd av detta, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. En förlust eller skada är förutsebar antingen om det är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tidpunkten då avtalet ingicks, både vi och du kände till att den kunde inträffa.

Om digitalt innehåll som vi har tillhandahållit dig skadar en enhet eller ett digitalt innehåll som tillhör dig, och detta har orsakats av vår underlåtenhet att agera med skälig omsorg och skicklighet, kommer vi antingen att laga din enhet eller att ersätta dig. Vi kommer dock inte att ansvara för skada som du kunde ha undvikit genom att följa vårt råd att genomföra en uppdatering som har erbjudits dig kostnadsfritt eller för skada som har orsakats av att du har misslyckats att korrekt följa installationsanvisningar eller uppfylla de minimikrav på system och/eller drift som vi har föreslagit.

Lionsgate+ Tjänster tillhandahålls endast för allmänna informations- och underhållningssyften. De lämnar inte information eller råd som du kan förlita dig på. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som vi lämnar via Lionsgate+ Tjänster om våra media och underhållningsinnehåll, lämnar vi inga garantier, vare sig uttryckligen eller underförstått, att sådan information är korrekt, komplett eller aktuell.

Lionsgate+ Tjänster tillhandahålls för privat användning. Om du använder Lionsgate+ Tjänster för kommersiella, affärs- eller återförsäljningssyften, utgör detta ett brott mot Användarvillkoren, och vi kommer inte att ansvara gentemot dig för eventuell utebliven vinst, förlust av omsättning, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

Vi kan inte garantera att Lionsgate+ Tjänster kommer att vara säkra eller fria från buggar eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform samt att säkerställa att du har anslutning till internet (och/eller mobildata) för att kunna få tillgång till Lionsgate+ Tjänster och bör använda din egen antivirusmjukvara.

 1. Andra viktiga villkor

Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren av någon anledning. Vi får överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren till en annan juridisk person, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter enligt Användarvillkoren. Din fortsatta användning av Lionsgate+ Tjänster efter det att överlåtelsen av rättigheter och skyldigheter har skett kommer att anses utgöra ett samtycke till överlåtelsen.

Om vi inte gör gällande våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra det, innebär detta inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig, och det innebär inte att du är befriad från dina skyldigheter enligt Användarvillkoren. För den händelse vi avstår från att göra gällande ett avtalsbrott som du har begått, kommer vi endast att göra detta skriftligt, och detta kommer inte att innebära att vi automatiskt kommer att avstå från att göra gällande ett avtalsbrott som du har begått senare.

Alla villkor i Användarvillkoren är oberoende av övriga villkor. Om en domstol eller behörig myndighet skulle finna att något av dem är olagligt eller overksamt, ska återstående villkor fortsätta att gälla.

Ingenting i Användarvillkoren ska tillskapa ett samarbete eller bolag eller något annat slags anställnings- eller konsultförhållande eller något annat slags affärsförhållande (förutom den som säljare och kund) mellan dig och Starz.

Alla villkor som enligt Användarvillkoren till sin natur bör fortsätta att gälla efter en uppsägning av Användarvillkoren kommer att fortsätta att gälla efter en sådan uppsägning.

Användarvillkoren regleras av engelsk rätt och domstolarna i England och Wales har icke-exklusiv behörighet att avgöra alla tvister som uppstår i anledning av Användarvillkoren, under förutsättning att detta val av tillämplig rätt och behörig domstol inte kommer att beröva dig några tvingande konsumenträttigheter i ditt hemland.